Categories
сметачи

lost in space

Ето ви мъничка загадка:

nb@tigger:/mnt/enyo$ mount | fgrep /mnt/enyo
/dev/hdb1 on /mnt/enyo type ufs (ro,ufstype=44bsd)
nb@tigger:/mnt/enyo$ du -sh photos/
5,4G    photos/
nb@tigger:/mnt/enyo$ scp -r photos nikolay@df:enyo
…
nikolay@df ~/enyo $ du -sh photos/
7,9G    photos/
nikolay@df ~/enyo $ mount | fgrep /home
/dev/hda4 on /home type ext3 (rw,noatime)

Поради що една и съща директория на двете места е с тотално различен размер?

Сигурно на администраторите им е условен рефлекс, ама аз се чудих няколко минути.

9 replies on “lost in space”

FFS (UFS) и ext3fs много си приличат, като изключим journaling-а. Може би размерът на блока при двете файлови системи не е един и същ?

Ицаци е прав.

Първо и аз се усъмних във файловите системи, но разликата беше прекалено голяма. Особено като се има предвид, че съдържанието бяха предимно снимки–файлове между 100КБ и 2МБ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.