онези дни

Навън тихичко вали. Преди малко се прибрах след един от онези изморителни, но живи дни. Един ден, в който се затвърди едно леко, но упорито прокрадващо се усещане. Затвърди се без конкретни повод или причина. Истинското приятелство няма нищо общо с даването на нещо от себе си. Нито с получаването. Просто е по-дълбоко. Това е.

Твоят коментар