искр.

Маската. Б.Т.Р. Не вярвах, че усмивката ми ще бъде искрена точно в тази ситуация, точно тази вечер. Но беше. Настина.

Твоят коментар