дуприл

Цял ден задачи по ДУПрил. Изтискан съм. И имам да черпя някои хора…

Твоят коментар