наистина

Песен за теб, песен за мен.

Смелостта не расте по дърветата. Някои ще я намерят…
Огледалата не са само за да се оглеждаме. Е, освен стъклените…

Наистина.

Твоят коментар