Архив за категория „сметачи“

българско състезание

Компанията Tumbleweed организира за първи път турнир по програмиране. Въпреки, че конкурсът е насочен изцяло към българи цялата информация за него е на анлглийски език. Съгласен съм, че всеки информатик трябва да владее този език не много по-зле от C и Perl, но живеем в България все пак. Описанието на проектите също трябва да е […]

geeky night

Отдавна не бях заспивал на клавиатурата. Събудих се тази сутрин с дрехите в полунеоправеното ми легло. Освен дрехите ми беше останало и едно чувство… Обичам да се събуждам по подобен начин и в подобно настроение.

защото

The goals of the FreeBSD Project are to provide software that may be used for any purpose and without strings attached. Many of us have a significant investment in the code (and project) and would certainly not mind a little financial compensation now and then, but we are definitely not prepared to insist on it. […]

драй кил логика

Откъс от man hdparm: A value of zero means „timeouts are disabled“: the device will not automatically enter standby mode. Values from 1 to 240 specify multiples of 5 seconds, yielding timeouts from 5 seconds to 20 minutes. Values from 241 to 251 specify from 1 to 11 units of 30 minutes, yielding timeouts from […]

а те смятат ли смятат…

Малко борба с javascript за едно форумче. Бях забравил какво е cross-browser :) Още малко борба с libevent. Не му разбирам, обаче помагам. Колкото мога. Системното програмиране ме кефи на моменти. Само че нямам време да задълбая за да разбера колко всъщност ме кефи. namerime пак се лигави. Сложени ѝ бяха още 2G памет, но […]