Архив за March, 2007г.

lost in space

Ето ви мъничка загадка: nb@tigger:/mnt/enyo$ mount | fgrep /mnt/enyo /dev/hdb1 on /mnt/enyo type ufs (ro,ufstype=44bsd) nb@tigger:/mnt/enyo$ du -sh photos/ 5,4G photos/ nb@tigger:/mnt/enyo$ scp -r photos nikolay@df:enyo … nikolay@df ~/enyo $ du -sh photos/ 7,9G photos/ nikolay@df ~/enyo $ mount | fgrep /home /dev/hda4 on /home type ext3 (rw,noatime) Поради що една и съща директория на […]

аз, wordpress и soc

Предишната година не успях да участвам качествено в Summer of Code (имаше хора с по-полезни идеи за FreeBSD port-овете). Тази WordPress ще участва и особено ако някого му се занимава с i18n/l10n е добре дошъл :)

Моля имайте търпение

…или поне пет такива! Знам, че някои хора ([0], [1], [2]) ще ме бият, но–скоро…