Categories
сметачи

lost in space

Ето ви мъничка загадка:

nb@tigger:/mnt/enyo$ mount | fgrep /mnt/enyo
/dev/hdb1 on /mnt/enyo type ufs (ro,ufstype=44bsd)
nb@tigger:/mnt/enyo$ du -sh photos/
5,4G    photos/
nb@tigger:/mnt/enyo$ scp -r photos nikolay@df:enyo
…
nikolay@df ~/enyo $ du -sh photos/
7,9G    photos/
nikolay@df ~/enyo $ mount | fgrep /home
/dev/hda4 on /home type ext3 (rw,noatime)

Поради що една и съща директория на двете места е с тотално различен размер?

Сигурно на администраторите им е условен рефлекс, ама аз се чудих няколко минути.

Categories
wordpress

аз, wordpress и soc

Предишната година не успях да участвам качествено в Summer of Code (имаше хора с по-полезни идеи за FreeBSD port-овете). Тази WordPress ще участва и особено ако някого му се занимава с i18n/l10n е добре дошъл :)

Categories
аз

Моля имайте търпение

…или поне пет такива!

Знам, че някои хора ([0], [1], [2]) ще ме бият, но–скоро…