Сибир: Yes

Сибирският бръснар

Глуапави коментари. Без думи. Без усмивка. Без дъх. С усмивка.

Невероятно.

Твоят коментар