подход

Обичам преподаватели, които поощряват мисленето, вместо заучаването.

Контролно. Задачи. Едната задача е решена по съвсем различен начин от този, описан в сборника, от който по принцип се научават някои решения. Начинът нито е много оригинален, нито пък е по-кратък. Вместо удар през ръцете студентът получава бонус.

Устен изпит. На един студент му се падат два въпроса, които почти не е чел. По единия не пише нищо. По другия доста малко. Преподавателят не го къса. Напротив. В резултат на гореспоменатите бонуси и няколко дребни решени и обяснени задачки студентът получава отличен.

Твоят коментар