Categories
свят

първи декември

Две неща.

Първо. Днешният ден е може би единственият международен празник, чиято дата помня (осми март не се брои). Нека пием по бира за всички, които се борят срещу СПИН в останалото време на годината.

Второ, също и по важност:
Why 2004 was the year of the blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.