Categories
сметачи

vim shortcut-и в google търсене

Пробвайте следното търсене в Google:

http://google.com/search?q=спънат кон&esrch=BetaShortcuts

После се забавлявайте с j, k, Enter, o, / и с едно великденско яйцеShift + [Enter|o].

Ако ползвате Firefox сложете реда:

<Param name="esrch" value="BetaShortcuts" />

точно преди този:

<!-- Dynamic parameters -->

и рестартирайте лисицата. Така, ако търсите от лентичката горе вдясно на браузъра си, ще можете да ползвате бързите клавиши.