Categories
сметачи

Демончетата се върнаха

Предварителната информация за FreeBSD 7.0 изглежда доста вълнуващо.