Categories
сметачи

ack

Забравете за (f)grep -r … *. Запознайте се с ack. По подразбиране търси само в познати му текстови файлове. В 90% от слуачаите имате нужда само от един аргумент – фразата.