Categories
свят

Мъдростта на срядата

DO something

9 replies on “Мъдростта на срядата”

Докато дойде време за четене на блогове, тя срядата минала. Наближава мъдростта на петъка.

Щом чак сега го забелязвам, а си ми на RSS, явно срядата ми е била полезна :)

Мъдростта, също като опита, винаги идва тъкмо след като ти е била необходима…

Мъдростта на срядата или срядата на мъдростта. Туй е въпросът, които си задавам.
Май по-скоро стана лудостта на срядата:)

Когато дойде срядата е добре да се помисли за петъка.
Това си е моя мъдрост.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.