When Sysadmins Ruled the Earth

Много силен разказ на Cory Doctorow. Системните администратори ще си останат винаги системни администратори. Поне истинските.

Твоят коментар