Categories
чета

Памучен сняг

Снежинка

Снегът не закъсня – появи се само няколко часа след последната страница на Сняг. Орхан Памук разкрива какво се случва с главния герой още в средата на книгата и това я прави само по-интересна.

Помислете си колко от книгите бихте дочели, ако знаехте какво ще се случи в края.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.