Нов поглед върху транзакционните типове таблици в MySQL

Според MySQL Performance Blog, InnoDB все още е най-разумния избор на транзакционни таблици за MySQL.

Твоят коментар